JAK W PROSTY SPOSÓB SKONTROLOWAĆ NATĘŻENIE ŚWIATŁA ULTRAFIOLETOWEGO?

JAK W PROSTY SPOSÓB SKONTROLOWAĆ NATĘŻENIE ŚWIATŁA ULTRAFIOLETOWEGO?

SAMOPRZYLEPNE PASKI UV-TEC POMOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM.

SAMOPRZYLEPNE PASKI UV-TEC POMOGĄ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM.
  1. 1. Wyjmujesz pasek z opakowania
  2. 2. Odcinasz potrzebny kawałek
  3. 3. Naklejasz na dowolny przedmiot
  4. 4. Przesuwasz pod źródłem światła UV
  5. 5. Obserwujesz zmianę koloru paska i porównujesz z dostarczonym wzornikiem
  6. 6. Odczytujesz poziom energii dostarczonej na powierzchnię badanego przedmiotu
  7. 7. Koniec testu

Teraz wiesz ile energii emitowanej przez Twoją lampę UV w rzeczywistości dociera do powierzchni przedmiotu pokrytej farbą, lakierem klejem itp.

Paski dostępne są w trzech zakresach, łącznie od 5 do 600 mj/cm2